Kotlíkové dotace 2017 v Brně, Zlíně a okolí

Získejte až 127 500 Kč v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Máte zájem o využití kotlíkových dotací, ale nevíte, zda jsou pro vás vhodné? Nebo potřebujete pomoct s jejich vyřízením a realizací?

Kontaktujte nás a vyřídíme vše za Vás!

Podmínek pro úspěšné čerpání dotace je hned několik.

Velice důležité je, že o kotlíkovou dotaci může požádat pouze fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu k trvalému bydlení v daném kraji. My vás budeme zastupovat na základě vaší plné moci.

Během následujících 6 let nebude možné v českých domácnostech topit starými neekologickými kotli 1. a 2. energetické třídy. Právě pro jejich výměnu jsou určeny kotlíkové dotace, díky nimž můžete získat:

 • finanční prostředky na nový kotel či otopnou soustavu
 • úspornější zdroj tepla
 • lepší ovzduší v okolí svého domu

Již nyní není možné zakoupit kotle 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2022 nebude povoleno v domácnostech tyto kotle ani provozovat. Kotle 3. emisní třídy pak nebude možné prodávat od roku 2018.

 • Seznámíme vás se základními podmínkami pro úspěšnou žádost o kotlíkovou dotaci
 • Představíme vám, jakým způsobem je možné dotaci využít
 • Navrhneme pro vás ideální řešení
 • Vypracujeme za vás žádost o dotaci
 • Jsme dodavatele s osvědčením z dané profesní kvalifikace, asistenci energetického specialisty a zajistíme dodavatele Průkazu energetické náročnosti budov

Harmonogram dotačního programu na výměnu kotlu v Jihomoravském kraji II (2017)

14.09.2017 Vyhlášení výzvy
31.10.2018 Ukončení výzvy
16.10.2017 od 10:00 Zahájení registrace žádostí v elektronické verzi
31.10.2018 ve 12:00 Ukončení příjmu žádostí v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

Potřebujete poradit s žádostí?

Předmět kotlíkových dotací

Výčet zařízení, která jsou programem podporována najdete: Seznamu registrovaných výrobků.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.

Tepelná čerpadla

Předmět kotlíkové dotace 2017 - tepelné čerpadlo

Automatický kotel pouze na biomasu

Např. štěpka, peletky, ...

Předmět kotlíkové dotace 2017 - automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)

Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním

Např. kusové dřevo

Předmět kotlíkové dotace 2017 - kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)

Plynový kondenzační kotel

Předmět kotlíkové dotace 2017 - plynový kondenzační kotel

Automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

Předmět kotlíkové dotace - automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

Nevíte, které zařízení vybrat? Poradíme Vám.

Seznam prioritních měst a obcí, u kterých je podpora navýšeno o 7 500 Kč

 • Boskovice (Boskovice)
 • Brno (Brno)
 • Břeclav (Břeclav, Lanžhot, Rakvice, Kostice, Valtice, Velké Bílovice)
 • Bučovice (Bučovice)
 • Hodonín (Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Mikulčice, Mutěnice, Ratíškovice)
 • Hustopeče (Hustopeče, Velké Pavlovice)
 • Kyjov (Kyjov, Bzenec, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vracov, Kostelec)
 • Mikulov (Mikulov)
 • Pohořelice (Pohořelice, Vranovice)
 • Slavkov u Brna (Slavkov u Brna, Holubice)
 • Šlapanice (Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Šlapanice, Újezd u Brna, Jiříkovice,)
 • Rebešovice
 • Veselí nad Moravou (Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Blatnice pod Svatým Antonínkem,)
 • Velká nad Veličkou
 • Vyškov (Ivanovice na Hané, Vyškov, Drysice)
 • Znojmo (Znojmo)
 • Židlochovice (Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Rajhrad, Žabčice, Popovice, Unkovice)

Kontaktujte nás, s dotací Vám pomůžeme.

Příklady pro způsobilé a nezpůsobilé výdaje na kotlíkové dotace

Způsobilé výdaje programu na výměnu kotlů

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • náklady na projektovou dokumentaci, tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti

Nezpůsobilé výdaje programu na výměnu kotlů

 • daně, s výjimkou DPH, zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
 • úroky z úvěrů a půjček
 • penále, pokuty
 • běžné provozní výdaje (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava (nejedná se o dopravu spojenou s dodávkou či likvidací zdroje vytápění), bankovní poplatky apod.)
 • na právní spory
 • související se zpracováním žádosti předložené příjemcem kraji jako poskytovateli


Nejste si jistí, co vše tedy můžete financovat?

Zeptejte se nás a my vám poradíme.

Jaké maximální výše podpory mohu dosáhnout u kotlíkové dotace? 

Procento podpory

Maximální výše podpory v Kč

Tepelné čerpadlo

80%

120 000,00

Automatický kotel výhradně na biomasu

80%

120 000,00

Ruční kotel výhradně na biomasu

80%

100 000,00

Plynový kondenzační kotel

75%

95 000,00

Automatický kotel na uhlí a biomasu

75%

75 000,00Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Co je potřeba k žádosti o kotlíkovou dotaci?

K tomu, abyste mohli zažádat o příspěvek v rámci Kotlíkové dotace, jsou potřeba následující materiály:

Formulář žádosti o poskytnutí dotace

Prohlášení spoluvlastníků domu nebo pozemku

Prohlášení v případě, že starý kotel není jediným zdrojem tepla v domě

Fotodokumentace stávajícího kotle

 

 

Děsí vás papírování? My jej vyřídíme za vás.

Kontaktujte nás a my se o získání kotlíkové dotace pro váš rodinný dům postaráme!