Nová zelená úsporám

 

Rádi byste využili novou zelenou úsporám? Nebo potřebujete pomoct s její vyřízením a realizací?

Pak jsme tu pro vás.

Výše maximální podpory pro jednoho žadatele je až 5 milionů Kč. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Hlavním cílem je snížení emisí a skleníkových plynů, úspora energie, zvýšení kvality bydlení občanů a stimulace ekonomiky ČR. Dotaci “Nová zelená úsporám” můžete získat pro:

 • Snížení energetické náročnosti domů (zateplení, výměna oken a dveří)
 • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Efektivní využití zdrojů energie

Čím více snížíte energetická náročnost budovy, tím větší je míra finanční podpory dotace.

 • Seznámíme vás se základními podmínkami pro úspěšnou žádost o novou zelenou úsporám
 • Představíme vám, jakým způsobem je možné dotaci využít
 • Navrhneme pro vás ideální řešení
 • Vypracujeme za vás žádost o dotaci
 • Zajistíme dodavatele s osvědčením z dané profesní kvalifikace, asistenci energetického specialisty i Průkaz energetické náročnosti budov

Za jakých podmínek je možné dotaci “Nová zelená úsporám” čerpat?

Dotace je rozdělená do několika oblastí podpory: stávající rodinné a bytové domy, novostavby a efektivní využití zdrojů energie.

O novou zelenou úsporám může zažádat fyzická osoba podnikající, nepodnikající i právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, případně stavebník rodinného domu (v případě podpory novostavby). My vás budeme zastupovat na základě vaší plné moci.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů

 • Dotace pro zateplení budovy a výměnu oken a dveří.
 • Podporovány mohou být i některé nové konstrukce (přístavby, vestavby podkroví).
 • Realizace opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
 • Při realizaci opatření musí být zajištěn odborný technický dozor.
 • Vyšší podpora na opatření prováděná na památkově chráněných objektech.

Částka je odstupňována dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření a odpovídá tedy rozsahu prováděných prací.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník domu.
 • Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperace) a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

V této oblasti je možné získat příspěvek 300 000 až 450 000 Kč. Zvýhodněny jsou domy využívající energii z obnovitelných zdrojů.

Efektivní využití zdrojů energie

Jedná se o výměnu neekologických zdrojů tepla za nová zařízení:

 • Kotel na biomasu
 • Kotel na biomasu
 • Krbová kamna nebo vložka na biomasu
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda
 • Plynový kondenzační kotel
 • Napojení na soustavu zasobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • Solární termický systém
 • Solární fotovoltaický systém

Velikost finanční podpory je různá v závislosti na zvoleném zdroji tepla nebo jejich kombinací. Rozhoduje i zda bude zdroj tepla zhotoven se zatepelením, či bez. Detailnější infromace jsou dostupné na oficiálních stránkách

Nejste si jistí, kterou oblast, či kombinaci oblastí vybrat?

Kontaktujte nás a my vám poradíme.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Projektování technické zařízení budov

Jedná se o energetický štítek, který říká kolik energie budova spotřebuje při svém provozu.

Průkaz energetické náročnosti budovy kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti.

Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov.

Od 1.4.2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB kromě novostaveb a rekonstrukcí i v případě prodeje nebo pronájmu stávající budovy nebo její části. Termíny povinnosti zpracování PENB pro jednotlivé případy jsou uvedeny níže.

Neváhejte se nás zeptat na více informací o problematice průkazů energetické náročnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontaktní informace

Kancelář

Nerudova 2201
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Otevírací doba:
Záleží jen na Vás! - s námi je vždy možné domluvit si schůzku, čí konzlutaci dle vzájemné telefonní, či e-mailové komunikace.
Kontaktovat nás můžete na:

Tel: 739 054 201
E-mail:

Fakturační údaje:

SAUFERT s.r.o.
Kudelova 1851/3
602 00  Brno
IČ: 01666797
DIČ: CZ01666797
Číslo účtu: 2300850831/2010