SAUFERT > Solární panely > Technické specifikace solárních panelů

Technické specifikace solárních panelů

Jak solární systém technologicky funguje?

Přeměna energie slunečního záření v tepelnou energii – fototermická přeměna je jednou z nejjednodušších cest, jak využit sluneční záření. Při tomto principu dochází na povrchu tuhých látek a kapalin k přeměně energie fotonu v teplo. Základním prvkem je absorpční plocha, která se jímáním slunečního zářením ohřívá. Hlavní části solárního termického systému je kolektor zapojený v primárním okruhu s oběhovým čerpadlem, jež je přes výměník tepla propojen se solárním zásobníkem.

Oblast využití solárních termických systému

Solární termické systémy slouží k ekologickému a ekonomickému celoročnímu ohřevu teplé vody, případně k přitápění a ohřevu bazénu a lze ji využít pro:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Školy
 • Nemocnice
 • Penziony, Hotely
 • Ubytovny
 • Restaurace
 • Sportoviště
 • Administrativní budovy
 • Výrobní provozy
 • Budovy v majetku měst a obcí apod.

Plochý solární kolektor pro celoroční využití s vysoceselektivním povrchem Českého výrobce má tyto technické parametry:

Značka solárního kolektoruSUNTIME
Plocha apertury1,842 m2
Absorbční plocha1,832 m2
Vnější rozměry1895 x 1063 mm
Krycí sklobezpečnostní kalené rastrované solární s nízkým obsahem železa o tl. 4 mm
Připojovací rozměryCu trubka Ø 22 mm
Tepelná izolaceminerální vata 30 mm + PiR deska 20 mm
Objem teplonosné kapaliny1,1 l
Hmotnost35 kg
Povrch absorbéruvysoceselektivní povrch Eta+
Solární absorptivita95 % ± 2 %
Emisivita při 100 °C4 ± 2 %
Optická účinnost0,781
Lineární ztrátový součinitel2,495 Wm-2K-1
Kvadratický ztrátový součinitel0,028 Wm-2K-2
Doporučená pracovní teplotado 140 °C
Maximální přetlak teplonosné kapaliny6 bar
Testovací tlak10 bar
Doporučený průtok40 – 120 l/h kolektor
Rám kolektorueloxovaný hliníkový profil
Stagnační teplota (G=1000 W/m2; teplota okolí tas = 30°C)203°C
Energetický zisk (optimální podmínky)800 – 1200 kWh/rok

Křivka účinnosti

Výkonové vyjádření

Legenda:

G – globální solární záření
ta – teplota okolí u solárního kolektoru
tm- střední teplota solárního kolektoru
(tm – ta)/G – střední redukovaná teplota

Rám kolektoru
V základní verzi je rám kolektoru opatřen povrchovou úpravou elox v odstínu bronz. Tloušťka eloxované vrstvy je 22 µm. Tato hodnota zajišťuje nadstandardní odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům.
Absorbér solárního kolektoru
Celoměděný absorbér je opatřen vysoceselektivním povrchem, který zaručuje nízké ztráty v oblasti infračerveného spektra.
Solární systémy lze využít pro:
 • ohřev teplé vody v monovalentním zásobníku
 • ohřev teplé vody v bivalentním zásobníku
 • ohřev bazénu
 • ohřev teplé vody a bazénu
 • ohřev teplé vody a přítápění
 • ohřev teplé vody, bazénu a přitápění
Dosahovaná úspora a návratnost

Solární systémy umožňují výrazné snížit náklady na ohřev teplé vody a vytápění a to až:

 • 70 % při ohřevu teplé vody
 • 40 % při ohřevu teplé vody a přitápění

Díky velmi nízkým provozním nákladům a příznivé ceně dosahuji naše instalace solárních termických systémů návratnosti i 7 let. Při využití dotace se návratnost výrazně sníží až k úrovni 5 let.