Tepelná čerpadla

 

Tepelná čerpadla získávají teplo z přírody a vyrábějí z něj teplo pro vytápění domů a ohřev vody.

Tepelná čerpadla mohou odebírat teplo z okolního vzduchu, ze země či podzemní nebo povrchové vody. Ačkoliv teplota těchto zdrojů není vysoká, tepelné čerpadlo je vybaveno speciální látkou, která má nízký bod varu a dokáže vstřebat teplo i při teplotách pod bodem mrazu.

Chci vědět víc o tepelných čerpadlech…
  • Snížení závislosti na monopolních dodavatelích energií.
  • Snížení prašnosti a emisí.
  • Možnost financovat z Nové zelené úsporám či kotlíkových dotací.
  • Pomůžeme vám s vyřízením veškerých náležitostí u kotlíkových dotací.
  • Připravíme nejvhodnější řešení pro vaši domácnost.
  • Zajistíme kompletní dodávky i montáž těchto systémů.

Co přinesou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla a zdraví

O zdraví u filtru vody
Vašemu zdraví v každém případě prospěje, pokud tepelnými čerpadly nahradíte svůj starý kotel na tuhá paliva. V takovém případě totiž dojde ke snížení prašnosti a emisí oxidu uhličitého ve vašem bezprostředním okolí. Ty mají prokazatelně špatný dopad na zdraví a úmrtnost obyvatel.

Tepelná čerpadla a hospodárnost

O hospodárnosti filtru vody
Tepelná čerpadla jsou jedinou technologií, která přináší komfort plynového vytápění za cenu topení dřevem. Velkou část energie získávají z okolního vzduchu, země a vody, což představuje značnou úsporu na výdajích za teplo. Samotná mají velice nízkou spotřebu energie. V současné době jsou navíc podporována v rámci programu Nová zelená úsporám a skrze kotlíkové dotace. [odkaz]

Tepelná čerpadla a propojenost domácnosti

O propojení domácnosti s filtrem vody
Tepelná čerpadla můžete ovládat prostřednictvím svého mobilního telefonu, počítače, tabletu nebo chytré televize. Lze je také propojit se systémem solárního ohřevu vody a s domácí inteligencí a automatizací.

Tepelná čerpadla a pohodlnost

O pohodlnosti filtru vody
S instalací nebudete mít žádné starosti, tu zajistíme za vás. Tepelná čerpadla mají velice dlouhou životnost a žádnou zvláštní péči nepotřebují. Obojí lze navíc ovládat z mobilního telefonu, počítače, tabletu i chytré televize.

Tepelná čerpadla a soběstačnost a nezávislost

O soběstačnosti a nezávislosti filtru vody
Tepelná čerpadla vám umožní snížit vaši závislost na monopolních dodavatelích plynu a elektřiny. Nepříjemné zdražování vás bude moct přestat trápit.

Tepelná čerpadla a zodpovědnost vůči okolí

O zodpovědnost vůči okolí stropního chlazení
V žádném případě. Oba dva panely jsou vůči přírodě velice šetrné. Naopak pokud budete mít místo starého kotle na tuhá paliva nainstalované tepelné čerpadlo, budete do ovzduší vypouštět méně emisí oxidu uhličitého, siřičitého a uhelnatého, uhlovodíků či amoniaku. Tepelná čerpadla mají navíc sama o sobě nízkou spotřebu energie a jejich správné využití pomáhá snížit potřebu primárních paliv. Tak dochází ke zmenšení produkce skleníkových plynů, jejichž následkem dochází ke globálním změnám klimatu.

Tepelná čerpadla a finanční úspory

O zdraví u stropního chlazení
Solární panely i tepelná čerpadla vám umožní snížit svou závislost na monopolních dodavatelích plynu a elektřiny.
Tepelná čerpadla jsou jedinou technologií, která přináší komfort plynového vytápění za cenu topení dřevem. Velkou část energie získávají z okolního vzduchu, země a vody, což představuje značnou úsporu na výdajích za teplo. Samotná mají velice nízkou spotřebu energie. Návratnost se navíc díky průběžně se zvyšujícím cenám energií neustále zkracuje.
Nadto je možné propojit tepelná čerpadla se systémem solárního ohřevu vody. A energií ze solárních panelů mohou být poháněny naše filtry vody.
Tepelná čerpadla mají velice dlouhou životnost a nevyžadují žádnou zvláštní péči. O jejich činnosti můžete mít kdykoliv přehled prostřednictvím svého chytrého telefonu, počítače, tabletu nebo chytré televize.
Pokud vlastníte nemovitost a vybavíte ji tepelným čerpadlem, zvýšíte tak její hodnotu při jejím prodeji či pronájmu. Po nainstalování tepelných čerpadel dojde ke stabilizaci nákladů za ohřev vody při růstu cen paliv, plynu i elektrické energie. Jejich použití u hotelů, penzionů, bytových domů nebo například nemocnic vám pomůže získat vyšší výnos z podnikání.

Tepelná čerpadla a zdraví zaměstnanců

O hospodárnosti stropního chlazení
Pokud tepelnými čerpadly nahradíte ve firmě kotel na tuhá paliva nebo plynový kotel, dojde v bezprostředním okolí ke snížení prašnosti a emisí oxidu uhličitého. Ty mají prokazatelně špatný dopad na zdraví a úmrtnost obyvatel.

Tepelná čerpadla a zodpovědnost vůči okolí

O propojení domácnosti se stropním chlazením
Tepelná čerpadla mají navíc sama o sobě nízkou spotřebu energie a jejich správné využití pomáhá snížit potřebu primárních paliv. Tak dochází ke zmenšení produkce skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za globální změny klimatu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář